ĐẢNG ỦY KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Cấp ủy chi bộ
Sơ đồ tổ chức
Phương hướng hoạt động
Hồ sơ kết nạp
Hồ sơ chuyển Đảng CT
Các mẫu biểu

 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ TRỰC THUỘC

Nhiệm kỳ 2017-2020 

 

TT

Họ và tên

Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

 Chức vụ

  Tái cử

       1. Chi bộ Văn Phòng Khoa  

1

Nguyễn Quang Dũng

 

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Mai Chí Hiếu

 

Kinh

Không

Phó BT

 

 

2. Chi bộ Khoa học Đất

 

 

 

 

 

1

Tất Anh thư

x

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Trần Văn Dũng

 

Kinh

Không

Phó BT

 

3

Trần Bá Linh

 

Kinh

Không

Ủy viên

 

 

3. Chi bộ Bảo vệ Thực vật

 

 

 

 

 

1

Phạm Kim Sơn

 

Kinh

Không

Bí thư

 

2

Nguyễn Thị Thu Nga

x

Kinh

Không

Phó BT

X

3

Lê Văn Vàng

 

Kinh

Không

Ủy viên

X

 

4. Chi bộ Khoa học Cây trồng

 

 

 

 

 

1

Lê Vĩnh Thúc

 

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Bùi Thị Cẩm Hường

x

Kinh

Không

Phó BT

 

3

Trần Thị Bích Vân

x

Kinh

Không

Ủy viên

X

 

5. Chi bộ Công nghệ Thực phẩm

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Công Hà

 

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Tống Thị Ánh Ngọc

x

Kinh

Không

Phó BT

X

3

Nguyễn Bảo Lộc

 

Kinh

Công giáo

Ủy viên

 

3

6. Chi bộ Chăn nuôi

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Kim Khang

x

Kinh

Không

Bí thư

 

2

Nguyễn Thị Thủy

x

Kinh

Không

Phó BT

X

3

Hồ Thanh Thâm

 

Kinh

Không

Ủy viên

 

 

7. Chi bộ Thú y

 

 

 

 

 

1

Phạm Hoàng Dũng

 

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Nguyễn Trọng Ngữ

 

Kinh

Không

Phó BT

X

3

Nguyễn Thu Tâm

x

Kinh

Không

Ủy viên

X

 

8. Chi bộ Di truyền và Chọn giống CT

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Lộc Hiền

 

Kinh

Công giáo

Bí thư

 

2

Quan Thị Ái Liên

x

Kinh

Không

Phó BT

 

 

9. Chi bộ Sinh lý   Sinh hóa

 

 

 

 

 

1

Lê  Văn Bé

 

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Phạm Thị Phương Thảo

x

Kinh

Không

Phó BT

X

3

Nguyễn Văn Ây

 

Kinh

Không

Ủy viên

 

 

10. Chi bộ Sinh viên 1

 

 

 

 

 

1

Nhan Minh Trí

 

Kinh

Phật

Bí thư

X

2

Danh Văn Tấn

 

Khmer

Không

Phó BT

 

 

11. Chi bộ Sinh viên 2

 

 

 

 

 

1

Châu Thị Anh Thy

x

Kinh

Không

Bí thư

 

2

Nguyễn Ngọc Mẫn

 

Kinh

Không

Phó BT

 

3

Đoàn Giao Linh

x

Kinh

Không

Ủy viên

 

 

12. Chi bộ Sinh viên 3

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Bé Mười

x

Kinh

Không

Bí thư

 

2

Huỳnh Tấn Lộc

 

Kinh

Không

Phó BT

 

3

Phạm Thị Ngọc Châu

x

Kinh

Hòa Hảo

Ủy viên

 

 

13. Chi bộ Sinh viên 4

 

 

 

 

 

1

Lê Trường Giang

 

Kinh

Không

Bí thư

 

2

Lý Trung Chánh

 

Kinh

Phật

Phó BT

 

3

Sơn Kim Hoàng

 

Khmer

Phật

Ủy viên

 

 

14, Chi bộ Sinh viên 5

 

 

 

 

 

1

Ngô Thành Trí

 

Kinh

Không

Bí thư

X

2

Kiều Công Vĩnh

 

Kinh

Không

Phó BT

 

3

Trịnh Ngọc Linh

x

Kinh

Không

Ủy viên

 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2017
 

TT

Họ và Tên

Nữ

Chi bộ

Cấp ủy

1

Nguyễn Quang Dũng

 

Văn phòng Khoa

Bí thư

2

Nguyễn Văn Đức

 

 

Phó Bí thư

3

Châu Minh Khôi

 

Khoa học Đất

Bí thư

4

Tất Anh Thư

x

 

Phó Bí thư

5

Trần Vũ Phến

 

Bảo vệ Thực vật

Bí thư

6

Lê Văn Vàng

 

Phó Bí thư

7

Nguyễn Thị Thu Nga

x

 

Chi ủy viên

8

Nguyễn Bá Phú

 

Khoa học Cây trồng

Bí thư

9

Lê Vĩnh Thúc

 

 

Phó Bí thư

10

Trần Thị Bích Vân

x

 

Chi ủy viên

11

Lê Nguyễn Đoan Duy

 

Công nghệ Thực phẩm

Bí thư

12

Đoàn Anh Dũng

 

Phó Bí thư

13

Nguyễn Nhật Minh Phương

x

 

Chi ủy viên

14

Nguyễn Văn Hớn

 

Chăn nuôi

Bí thư

15

Đỗ Võ Anh Khoa

 

 

Phó Bí thư

16

Nguyễn Thị Thuỷ

x

 

Chi ủy viên

17

Phạm Hoàng Dũng

 

Thú  Y

Bí thư

18

Nguyễn Trọng Ngữ

 

 

Phó Bí thư

19

Nguyễn Thu Tâm

x

 

Chi ủy viên

20

Lê Văn Bé

 

Sinh lý-Sinh hóa

Bí thư

21

Lê Văn Hai

 

 

Phó Bí thư

22

Phạm Thị Phương Thảo

x

 

Chi ủy viên

23

Lê Văn Hòa

 

Di truyền- Giống NN

Bí thư

24

Thái Kim Tuyến

x

 

Phó Bí thư

25

Nhan Minh Trí

 

Sinh viên 1

Bí thư

26

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

x

 

Phó Bí thư

27

Trần Huỳnh Khanh

Sinh viên 2

Bí thư

28

Trần Đoàn Vũ

 

 

Phó Bí thư

29

Huỳnh Thị Thanh Tuyền

x

 

Chi ủy viên

30

Nguyễn Thị Kim Khang

x

Sinh viên 3

Bí thư

31

Bùi Thị Hoàng Trang

x

 

Phó Bí thư

32

Trương Minh Tiến

 

 

Chi ủy viên

33

Bùi Thị Cẩm Hường

Sinh viên 4

Bí thư

34

Lữ Thanh Phong

 

 

Phó Bí thư

35

Lê Văn Tiến

 

Chi ủy viên

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-292-3831166. Fax: +84-292-3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn