ĐẢNG ỦY KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Cấp ủy chi bộ
Sơ đồ tổ chức
Phương hướng hoạt động
Hồ sơ kết nạp
Hồ sơ chuyển Đảng CT
Các mẫu biểu

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG

(NHIỆM KỲ 2015-2020)
 

TT Công tác Thành viên
1  Phụ trách chung  Đ/c Lý Nguyễn Bình
2  Công tác Chuyên môn  Đ/c Lê Văn Hòa, Nguyễn Trọng Ngữ (ODA)
3  Công tác tuyên giáo  Đ/c Châu Minh Khôi, Lê Nguyễn Đoan Duy (phụ)
4  Công tác Tổ chức  Đ/c Nguyễn Văn Hớn
5  Công tác Dân vận  Đ/c Nguyễn Thị Thủy
6  Ủy ban Kiểm tra  Đ/c Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Bảo Lộc
7  Công tác Đoàn thể  Đ/c Lê Văn Vàng
8  Công tác Tài chính  Đ/c Nguyễn Thị Thu Nga
  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-0292-3831166. Fax: +84-0292-3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn