HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHOA NĂM 2013

Trang chủ
Ban chấp hành
Ban thường vụ
Các tổ công đoàn
Tổng kết nhiệm kỳ
Các biểu mẫu
Hoạt động công đoàn
Kinh tế - Chính sách

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

(Từ ngày 06/10/2013 đến 17/11/2013)

Kết quả thi đấu:

Môn Tennis:

Hạng nhì: Võ Hoàng Quân + Đỗ Võ Anh Khoa (Bộ môn Chăn Nuôi)

Môn bóng bàn đôi nam- nữ:

Hạng nhì: Nguyễn Trọng Ngữ + Bùi Thị Lê Minh (Bộ môn Thú Y)

Môn đi bộ thể thao: Đạt nhiều giải

 
  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn