Get Adobe Flash player
  • |


Thông tin chung 

Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật được xây dựng bởi hội đồng khoa học và đào tạo của bộ môn Bảo vệ Thực vật, bao gồm các giảng viên có trình độ chuyên môn được đào tạo từ nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật, Pháp, Đan Mạch, Nga, Philippines...

Thời gian đào tạo 

 - Thạc sĩ ứng dụng: 1,5 năm (kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp).

 - Thạc sĩ: 2 năm (kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp).

Các ngành dự thi

 Ngành đúng, phù hợp: Bảo vệ thực vật.

- Ngành gần: Khuyến nông, Nông học, Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Phát triển nông thôn (Bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển)

 Mục tiêu đào tạo  

- Chương trình đào tạo thạc sĩ bảo vệ thực vật theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức về bảo vệ thực vật vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
- Chương trình đào tạo thạc sĩ bảo vệ thực vật theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều kiện học tập 

- Học viên có điều kiện học tập tốt trong 3 phòng thí nghiệm Bệnh cây, Côn trùng và Phòng trừ sinh học và 1 phòng nghiên cứu thử nghiệm các sản phẩm sinh học, 2 phòng thực tập và khu nhà lưới thí nghiệm,... Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận với những kỹ thuật mới và chuyên sâu trong quản lý dịch hại như tổng hợp chất dẫn dụ côn trùng, tạo điều kiện giúp cây trồng tăng tính kháng bệnh (kích kháng), sử dụng vi sinh vật hoặc thiên địch để khống chế dịch hại,...
- Học viên được hướng dẫn học tập ngoài trường thông qua các buổi đi thực tế, thực tập giáo trình. Bên cạnh đó, học viên còn nhận được sự hỗ trợ của các công ty thuốc bảo vệ thực vật: học bổng, các chuyến đi thực tế... 

Chuẩn Đầu Ra

  Kiến thức

  - Có kiến thức chuyên sâu về dịch hại cây trồng và sản phẩm cây trồng và hệ sinh thái nông nghiệp; xác định đúng và giải quyết được vấn đề dịch hại phát sinh trên cây trồng .

  - Hiểu rõ vai trò của từng nhóm sinh vật, côn trùng, động vật và vi sinh vật và tương tác giữa chúng và giữa chúng với cây trồng

  - Kiến thức chuyên sâu về phương pháp hiện đại trong phát hiện, chẩn đoán đối tượng dịch hại cây trồng và sản phẩm của cây trồng; về kiểm dịch thực vật và biện pháp phòng chống sự xâm nhập, lây lan gây hại của những đối tượng này.

  - Kiến thức chuyên sâu về các nhóm thiên địch của dịch hại cây trồng và ứng dụng của chúng trong phòng trừ sinh học.

  -. Nắm vững được phương pháp nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp: xây dựng, thực hiện và các chương trình nghiên cứu

 Kỹ năng

  - Có năng lực thực hành, kỹ năng xử lý tình huống; có khả năng tổng hợp, phân tích, nhận xét, đánh giá và vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học để giải quyết một cách hệ thống, thân thiện với môi trường những vấn đề bảo vệ thực vật trong thực tiễn sản xuất . Tổ chức, thành lập và triển khai việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; có kiến thức để tham mưu về tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật cho lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội.

  - Có năng lực xây dựng đề cương, chương trình nghiên cứu và ứng dụng sáng tạo thành tựu khoa học, công nghệ mới về quản lý dịch hại để giải quyết được những vấn đề bảo vệ thực vật phát sinh.; có khả năng làm việc độc lập, và theo nhóm một cách hiệu quả; xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể; có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn, khám phá tri thức, sáng tạo ra giá trị mới.

  - Kỹ năng trình bày và giao tiếp: Xác định được các tình hướng giao tiếp; có khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả;

Thái độ

  - Học viên tự chủ, tự tin và có ý thức trong cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và ứng dụng kiến thức chuyên môn về bảo vệ thực vật.

  - Có lập trường chính trị-tư tưởng rõ ràng; có sự nhạy cảm và nhận thức đúng về các vấn đề kinh tế, xã hội; có khả năng thích ứng với yêu cầu của sự phát triển xã hội và sự thay đổi của công việc. 

  - Đạo đức: Hiểu biết và có thái độ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức trách nhiệm trong công việc và tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần phục vụ.

 Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn
  - Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Cấu trúc chương trình đào tạo

- Triết học (3 TC)

- Kiến thức cơ sở: 13-18 tín chỉ (tùy theo mục tiêu đào tạo)

- Kiến thức chuyên ngành: 19-27 tín chỉ (tùy theo mục tiêu đào tạo)

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ.

 Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần

- Số học phần: 2; tổng tín chỉ: 6 (tối đa không quá 12 TC)

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ)

+ Hóa bảo vệ thực vật A, NN138, 3 TC.

+ IPM trong bảo vệ thực vật 1, NS304

+ 1 tiểu luận, 3 TC.

 

 

 

 

Đăng nhập

Số lượt truy cập

610160
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng truy cập
82
644
2489
610160

Ngày 23/ 10/ 2017