Get Adobe Flash player
  • |

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Học phần Luận văn tốt nghiệp - BVTV (LVTN-BVTV, mã học phần: NN436) là học phần thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (BVTV) có khối lượng 10 tín chỉ (tương ứng với 300 tiết thực hành) được thực hiện trong một học kỳ.

Một cách chi tiết, học phần Luận văn tốt nghiệp - BVTV bao gồm việc tham khảo tài liệu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và trình bày báo cáo khoa học trước hội đồng bảo vệ LVTN-BVTV, gồm ba thành viên do Bộ môn BVTV (đơn vị quản lý ngành) chỉ định. Trong đó, các bước từ tham khảo tài liệu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, phân tích, nhận xét và đánh giá số liệu, viết báo cáo khoa học được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên (người hướng dẫn) có chuyên môn phù hợp.

Đính kèm với bài viết là file giới thiệu và hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp của ngành Bảo Vệ Thực Vật dành cho Bậc Đại học. Mong các bạn sinh viên có thể dựa vào tài liệu này để tham khảo cách trình bày cũng như viết một luận văn hoàn chỉnh.

Link:luan-van-tot-nghiep-DH


Đăng nhập

Số lượt truy cập

606377
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng truy cập
273
959
6651
606377

Ngày 20/ 09/ 2017