Bộ Môn Sinh Lư - Sinh Hóa Bộ Môn Sinh Lư - Sinh Hóa

BIOCHEMISTRY - PLANT PHYSIOLOGY DEPARTMENT

Trường Đại Học Cần Thơ |    Khoa Nông Nghiệp &SHUD|     Liên Kết    |     Tin Khoa Học   |     H́nh Ảnh   |     e-mail   | English   
Giới Thiệu
Nhân Sự
Các Tổ Chuyên Ngành
 Đào tạo
 Giáo Tŕnh
 Nghiên Cứu Khoa Học
Hợp Tác Quốc Tế
Đoàn Thể
Trang sinh viên
Mẫu Giấy Tờ

 

Chào Mừng Bạn Đến Thăm Bộ Môn Sinh Lư - Sinh Hóa  Welcome to Biochemistry & Plant Physiology Department

 

Khu II - Đại học Cần Thơ     Đường 3/2 - Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ    Fax:  84-71. 830814 
             Tel : 071-831530 - 8318 (Văn Pḥng)      071-831530 - 8318 (8320) (PTN Sinh Lư Thực Vật)    071-831530 - 8326 (PTN Sinh Hóa)

24-04-2006 09:01:15 AM +0700                                                                                                             Hit Counter