Tin mới nhất

THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền giống Nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm dịch vụ KHNN
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Biểu mẫu
Luận án - Luận văn
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Biểu mẫu
Seminar
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Hội nghị Khoa học - Công nghệ Nông nghiệp CAAB - 2014

Với chủ đề "Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới", Hội nghị Khoa học - Công nghệ Nông nghiệp CAAB - 2014 được tổ chức nhằm công bố các kết quả nghiên cứu, các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới giai đoạn 2012-2014 của các Viện, Trường và các Cơ quan quản lý ngành nông nghiệp. Hội nghị còn là diễn đàn để các bên liên quan xúc tiến các chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Đơn vị tổ chức: Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ
- Hạn cuối gửi tóm tắt: 15/8/2014
- Chấp nhận tóm tắt: 25/8/2014
- Hạn cuối gửi toàn văn bài báo: 15/9/2014
- Hội nghị chính thức: 21/11/2014

Xem chi tiết: Thông báo số 1
Ngày đăng tin: 25/06/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc năm 2015


- Thời gian tổ chức: 29/4/2015
- Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 01/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Thông tin lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

- Chương trình lễ phát bằng
- Sơ đồ chỗ ngồi
- Danh sách sinh viên nhận bằng (có số thứ tự ghế tương ứng với sơ đồ)
- Danh sách sinh viên tốt nghiệp được nhận giấy khen: Thủ Khoa; Xuất sắc - Giỏi

Ngày đăng tin: 15/09/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 40, năm học 2014-2015

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 15/09/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Danh sách sinh viên khóa 40 đã chia theo chuyên ngành

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 15/09/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở


- Tên đề tài: "Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt"
- Nghiên cứu sinh: Lê Bảo Long
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
- Thời gian: 8 giờ ngày 16/9/2014
- Địa điểm: Hội trường B007 - Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Ngày đăng tin: 25/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Tân sinh viên khóa 40 cần biết

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 11/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên khóa 40

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 26/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Chương trình học bổng tài năng Cargil 2014-2015


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 15/10/2014
- Địa điểm: Văn phòng Khoa - Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 25/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận cho sinh viên bổ sung hồ sơ xin vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội năm học 2014-2015

Xem chi tiết: Thông báo, Hướng dẫn thực hiện, Mẫu đăng ký theo lớp
Ngày đăng tin: 13/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2014-2015

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 11/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Thông báo về việc xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2014-2015

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 11/08/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học năm học 2014-2015 đối với sinh viên Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 31/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 - 3 năm 2014

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 06/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Hội thảo: “Nâng cao chất lượng của các sản phẩm sữa lên men với trái cây nhiệt đới được lựa chọn từ Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”


- Thời gian: 8:00 – 12:30, ngày 29/08/2014
- Địa điểm: Hội trường B. 007, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 28/08/2014

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166
Email: knn@ctu.edu.vn