Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban Chủ nhiệm Khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền Giống nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Tin mới nhất

Sơ đồ chỗ ngồi và danh sách xướng danh học viên nhận bằng Lễ phát bằng thạc sĩ tiến sĩ đợt 1 năm 2015
Ngày đăng tin: 24/06/2015

- Xem chi tiết: Sơ đồ chỗ ngồi, Danh sách xướng danh học viên

Seminar
Ngày đăng tin: 22/06/2015

- Tên đề tài: Sử dụng thức ăn xanh trong khẩu phần gà đẻ trứng
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 9 giờ, ngày 22/6/2015
- Địa điểm: Phòng 207/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 22/06/2015

- Tên đề tài: Sử dụng Kiều Mạch trong thức ăn cho gà mái đẻ
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 15 giờ, ngày 24/6/2015
- Địa điểm: Phòng 203/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 22/06/2015

- Tên đề tài: Sự vấy nhiễm Dioxin vào trong trứng gà
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 16 giờ, ngày 24/6/2015
- Địa điểm: Phòng 203/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Methalothioneins trong thực phẩm
- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thời gian: 8:30, ngày 23/6/2015
- Địa điểm: Phòng 105/KNN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Khả năng chế biết bột quả thần kỳ ứng dụng trong thực phẩm
- Báo cáo viên: ThS. Dương Thị Phượng Liên
- Thời gian: 9:30, ngày 23/6/2015
- Địa điểm: Phòng 105/KNN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Đánh giá khả năng giữ nước của thịt tươi sau giết mổ qua phương pháp xác định mức độ rỉ dịch, pH, màu sắc và độ dẫn điện
- Báo cáo viên: Ts. Huỳnh Thị Phương Loan
- Thời gian: 8:30, ngày 24/6/2015
- Địa điểm: Phòng 105/KNN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Vai trò của thực phẩm chứa tinh bột trơ (resistant starch) đối với sức khỏe người
- Báo cáo viên: TS. Nhan Minh Trí
- Thời gian: 9:30, ngày 24/6/2015
- Địa điểm: Phòng 105/KNN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Móng bò sữa và những trục trặc có liên quan trong quá trình nuôi dưỡng
- Báo cáo viên: TS. Hồ Thanh Thâm
- Thời gian: 7 giờ 30, ngày 22/6/2015
- Địa điểm: Phòng 207/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Urê được bao bọc polymer (Polymer-coated urea) và ảnh hưởng của việc bổ sung lên năng suất của gia súc nhai lại
- Báo cáo viên: TS. Hồ Thanh Thâm
- Thời gian: 14 giờ, ngày 22/6/2015
- Địa điểm: Phòng 207/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Thành tựu của công nghệ gen trong chọn giống vật nuôi
- Báo cáo viên: PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa
- Thời gian: 14 giờ, ngày 23/6/2015
- Địa điểm: Hội trường B007

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Đặc điểm phân tử và vai trò của gen Growth hormon trong kiểm soát các tính trạng kinh tế trên một số loài vật nuôi
- Báo cáo viên: PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa
- Thời gian: 9 giờ, ngày 23/6/2015
- Địa điểm: Hội trường B007

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày đăng tin: 18/06/2015

- Tên đề tài: "Khảo sát hiện trạng và biện pháp giảm sự tích lũy Cadimi, Asen trên cây trồng ở huyện An Phú, tỉnh An Giang"
- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chương
- Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03
- Thời gian: 14 giờ thứ sáu, ngày 27/6/2015
- Địa điểm: Hội trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng