Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban Chủ nhiệm Khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền Giống nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Tin mới nhất

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày đăng tin: 10/07/2015

- Tên đề tài: "Ảnh hưởng của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) và sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính"
- Nghiên cứu sinh: Võ Văn Bình
- Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03
- Thời gian: 14 giờ thứ sáu, ngày 24/7/2015
- Địa điểm: Hội trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Sơ đồ chỗ ngồi và danh sách xướng danh học viên nhận bằng Lễ phát bằng thạc sĩ tiến sĩ đợt 1 năm 2015
Ngày đăng tin: 24/06/2015

- Xem chi tiết: Sơ đồ chỗ ngồi, Danh sách xướng danh học viên

Seminar
Ngày đăng tin: 22/06/2015

- Tên đề tài: Sử dụng thức ăn xanh trong khẩu phần gà đẻ trứng
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 9 giờ, ngày 22/6/2015
- Địa điểm: Phòng 207/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 22/06/2015

- Tên đề tài: Sử dụng Kiều Mạch trong thức ăn cho gà mái đẻ
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 15 giờ, ngày 24/6/2015
- Địa điểm: Phòng 203/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 22/06/2015

- Tên đề tài: Sự vấy nhiễm Dioxin vào trong trứng gà
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 16 giờ, ngày 24/6/2015
- Địa điểm: Phòng 203/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 19/06/2015

- Tên đề tài: Methalothioneins trong thực phẩm
- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thời gian: 8:30, ngày 23/6/2015
- Địa điểm: Phòng 105/KNN