Tin mới nhất

THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền giống Nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm dịch vụ KHNN
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Mục đích
Loại hình
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Biểu mẫu
Luận án - Luận văn
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Biểu mẫu
Seminar
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Hội nghị Khoa học - Công nghệ Nông nghiệp CAAB - 2014

'Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới' là chủ đề của Hội nghị Khoa học - Công nghệ Nông nghiệp CAAB - 2014 của Trường Đại học Cần Thơ được tổ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2014. Hội nghị nhằm công bố các kết quả nghiên cứu, các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới giai đoạn 2012-2014 của các Viện, Trường và các Cơ quan quản lý ngành nông nghiệp. Hội nghị còn là diễn đàn để các bên liên quan xúc tiến các chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Xem chi tiết: Thông báo số 1
Ngày đăng tin: 25/06/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc năm 2015


- Thời gian tổ chức: 29/4/2015
- Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 01/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 - 3 năm 2014

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 06/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở


- Tên luận án: Đánh giá khả năng cung cấp lân trên một số vùng trồng rau màu trọng điểm ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Nghiên cứu sinh: Ths. Phạm Thị Phương Thúy.
- Chuyên ngành: Khoa học đất
- Người hướng dẫn: PGs.Ts. Nguyễn Mỹ Hoa
- Thời gian: 14 giờ ngày 30/7/2014.
- Địa điểm: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng.

Ngày đăng tin: 28/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học năm học 2014-2015

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 28/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam tuyển nhân sự

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 28/07/2014

----------------------------------------------------------------------------------
Seminar


- Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 01/07/2014
- Địa điểm: Phòng E212 - Bộ môn Thú Y
- Chuyên đề: Bệnh ký sinh trùng ở Chó có sự truyền lây sang người
- Báo cáo viên: PGs. Ts. Nguyễn Hữu Hưng

Ngày đăng tin: 25/06/2014

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166
Email: knn@ctu.edu.vn