Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban Chủ nhiệm Khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền Giống nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Tin mới nhất

Seminar
Ngày đăng tin: 27/05/2015

- Tên đề tài: Những cơ chất tiềm năng cho phát triển nghề nấm ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Báo cáo viên: TS. Lê Vĩnh Thúc
- Thời gian: 8 giờ, ngày 01/6/2015
- Địa điểm: Hội trường 007/KNN

Seminar
Ngày đăng tin: 27/05/2015

- Tên đề tài: Sản xuất rau thủy canh hộ gia đình khu đô thị
- Báo cáo viên: PGS. TS. Trần Thị Ba
- Thời gian: 9 giờ, ngày 01/6/2015
- Địa điểm: Hội trường 007/KNN

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2014-2015
Ngày đăng tin: 21/05/2015

Xem chi tiết

Thông báo về việc thu học phí sau đại học năm 2015 đợt 1
Ngày đăng tin: 21/05/2015

Xem chi tiết

Seminar
Ngày đăng tin: 18/05/2015

- Tên đề tài: Summary and highlights of Vetiver research and application at the 6th International Conference on Vetiver in Da Nang, Vietnam
- Thời gian: 9g30 ngày 20/5/2015
- Địa điểm: HT B007 Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
- Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Viết Trương (nguyên Trưởng Khoa NN-ĐHCT)

Thông báo hướng dẫn kế hoạch học tập các lớp sau đại học năm 2015 đợt 1
Ngày đăng tin: 18/05/2015

Xem chi tiết

Hội diễn văn nghệ năm 2015
Ngày đăng tin: 13/05/2015

Trân trọng kính mời quý Thầy Cô và các bạn sinh viên đến xem và cổ vũ Chương trình thi diễn của Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng trong Hội diễn văn nghệ Trường Đại học Cần Thơ năm 2015.
- Chủ đề: "Lời Bác lời của non sông"
- Thời gian thi diễn: 20g00 ngày 14 tháng 5 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Lớn khu 2
Chương trình chi tiết