Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban Chủ nhiệm Khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Bảo vệ đề cương
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền Giống nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

 Untitled Document
Tin mới nhất

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2015 (đợt 1)
Ngày đăng tin: 26/03/2015

Thông báo tổ chức lễ
Thông báo mượn lễ phục
Danh sách sinh viên tốt nghiệp có số thứ tự chỗ ngồi
Sơ đồ chỗ ngồi

Thông báo tuyển dụng của Công ty Mía đường Trà Vinh
Ngày đăng tin: 25/03/2015

Xem chi tiết

Seminar
Ngày đăng tin: 25/03/2015

- Tên chuyên đề: Sử dụng thức ăn xanh trong chăn nuôi gia cầm ở ĐBSCL
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân
- Đơn vị: Bộ môn Chăn nuôi
- Thời gian: 13g30, ngày 30/3/2015
- Địa điểm: Phòng 204 /NN

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Ngày đăng tin: 24/03/2015

Xem chi tiết

Seminar
Ngày đăng tin: 24/03/2015

- Tên chuyên đề: Ảnh hưởng của dinh dưỡng thức ăn và thời gian trữ trứng đến tỉ lệ ấp nở của Vịt xiêm Pháp dòng R31
- Báo cáo viên: TS. Phạm Tấn Nhã
- Đơn vị: Bộ môn Chăn nuôi
- Thời gian: 9g50, ngày 30/03/2015
- Địa điểm: Phòng 101/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 24/03/2015

- Tên chuyên đề: Sơ cứu chó nhà trước khi mang đến bệnh xá thú y
- Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- Đơn vị: Bộ môn Chăn nuôi
- Thời gian: 7 giờ, ngày 31/3/2015
- Địa điểm: Phòng 207/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 24/03/2015

- Tên chuyên đề: Quy trình sản xuất, đóng gói và tình hình tiêu thụ trứng gà Omega 3
- Báo cáo viên: TS. Phạm Tấn Nhã
- Đơn vị: Bộ môn Chăn nuôi
- Thời gian: 15g20, ngày 03/04/2015
- Địa điểm: Phòng 104/NN

Seminar
Ngày đăng tin: 24/03/2015

- Tên chuyên đề: Chức năng công nghệ của màng cầu béo sữa
- Báo cáo viên: TS. Phan Thị Thanh Quế
- Đơn vị: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
- Thời gian: 8g30, ngày 31/3/2015
- Địa điểm: Hội trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Seminar
Ngày đăng tin: 24/03/2015

- Tên chuyên đề: Vai trò dinh dưỡng quan trọng của vitamin A trong sản xuất gia cầm tập trung
- Báo cáo viên: PGS. TS. Bùi Xuân Mến
- Đơn vị: Bộ môn Chăn Nuôi
- Thời gian: 14g15, ngày 25/03/2015
- Địa điểm: Phòng 111/NN