Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban Chủ nhiệm Khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Bảo vệ đề cương
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền Giống nông nghiệp
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
Untitled Document
Tin mới nhất

Thông báo, mời tham dự thuyết trình Nghiên cứu kinh tế và chiến lược Trung Quốc
Ngày đăng tin: 13/02/2015

Xem chi tiết

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp
Ngày đăng tin: 02/02/2015

Sinh viên tốt nghiệp lần 2 đợt 1 sẽ nhận giấy chứng nhận tại Khoa bắt đầu từ chiều thứ hai, ngày 09/02/2015

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày đăng tin: 20/01/2015

- Tên đề tài: "Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn Măng Cụt và Chôm Chôm tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre"
- Nghiên cứu sinh: Hồ Văn Thiệt
- Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03
- Thời gian: 14 giờ, thứ sáu ngày 6 tháng 02 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Kết quả Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014-2015
Ngày đăng tin: 13/01/2015

Sinh viên phản hồi, điều chỉnh với Cố vấn học tập (nếu có) từ nay đến hết ngày 13/01/2015
Xem chi tiết: Danh sách Điểm rèn luyện
Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tin: 07/01/2015

Xem chi tiết
Thông báo về việc sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 40 học GDQP-AN đợt 2 (học kỳ 2, năm học 2014 -2015) tại Khu Hòa An
Ngày đăng tin: 31/12/2014

Xem chi tiết